Słubice, miasto na granicy z Niemcami

Słubice to niewielkie miasto graniczne między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec, istniejące od 1945. Liczy około 20 tysięcy mieszkańców i zapewnia trzy przejścia graniczne. Dzięki temu turystyka oraz import i eksport towarów handlowych w regionie jest mocno rozwinięty. Turyści przybywający od strony Niemiec chętnie korzystają z miejscowych kantorów i dokonują wymiany walutowej. Euro za to jest bardzo chętnie kupowane przez podróżnych, którzy planują przekroczyć granicę w kierunku naszych zachodnich sąsiadów. Mimo wielu możliwości, jakie daje nam Internet, turyści bardzo chętnie korzystają z wymiany walut w kantorze stacjonarnym.

Słubice jako atrakcyjne miejsce turystyczne, o wspaniałych walorach przyrodniczych, przyciąga zwiedzających z innych części Polski, a także zza granicy. Kompleksy leśne Puszczy Rzepińskiej, która otacza gminę Słubice, zachęcają turystów do aktywnego zwiedzania okolic. Spacerowicze, rowerzyści oraz biegacze korzystają z piękna przyrody o każdej porze roku. Okoliczne jezioro i rzeka przyciągają miłośników wielu sportów wodnych. W sezonie można zaobserwować licznych amatorów kajakarstwa, żeglarstwa i windsurfingu.

Bezpośrednio w Słubicach jest jedno przejście graniczne. W gminie jest także przejście dla transportu kolejowego (Kunowice) oraz osobowo towarowego - Terminal Towarowych Odpraw Celnych (Świecko). Region przynależy do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jest bardzo ważny dla rozwoju wymiany handlowej i walutowej z Niemcami oraz innymi krajami Europy. Niemcy są jednym z największych partnerów wymiany handlowej Polski. Wymiana handlowa między krajami osiągnęła poziom rekordowy już w roku 2019 i nadal się rozwija. Gmina Słubice ma duże znaczenie w imporcie, a także eksporcie towarów handlowych między Polską i jej zachodnim sąsiadem, przede wszystkim ze względu na położenie i historię. Do 1945 roku Słubice były dzielnicą Frankfurtu i nosiły nazwę Dammvorstadt, która to została zmieniona na dzisiejszą nazwę już po II wojnie światowej. Pierwotnie miasto zostało wybrane jako siedziba powiatu rzepińskiego, przekształconego później w powiat słubicki. Miasto bardzo dobrze się rozwijało i dziś możemy w nim znaleźć wiele instytucji i placówek, które wspierają transport międzynarodowy i są związane ze spedycją i odprawą graniczną.

<< Blog
zamknij