Blog

Frankfurt nad Odrą, miasto na granicy z Niemcami

Frankfurt nad Odrą to przygraniczne miasto, które razem ze Słubicami tworzy aglomerację transgraniczną. Jest to miasto z długą historią, a prawa miejskie otrzymało już w połowie XIII wieku. Według danych historycznych, w średniowieczu w regionie była bardzo rozwinięta wymiana towarowa i handel, a port na Odrze używano do transportu towarów.

czytaj więcej >> Kurs euro, waluta euro, wymiana walut w kantorze

Euro to popularna waluta wprowadzona do większości państw należących do Unii Europejskiej, która jest w obiegu w formie gotówkowej od 2002 roku. Stworzenie strefy euro umożliwia korzystanie z waluty euro przez ponad 341mln Europejczyków, którzy nie muszą planować wymiany walut w kantorze w trakcie podróżowania między krajami korzystającej z tej samej waluty. Już w latach 60 XX wieku powstały pierwsze plany stworzenia unii walutowej, ale dopiero w 1979 powstał europejski system walutowy, którego głównym celem było regulacja sytuacji politycznej i gospodarczej.

czytaj więcej >> Słubice, miasto na granicy z Niemcami

Słubice to niewielkie miasto graniczne między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec, istniejące od 1945. Liczy około 20 tysięcy mieszkańców i zapewnia trzy przejścia graniczne. Dzięki temu turystyka oraz import i eksport towarów handlowych w regionie jest mocno rozwinięty. Turyści przybywający od strony Niemiec chętnie korzystają z miejscowych kantorów i dokonują wymiany walutowej. Euro za to jest bardzo chętnie kupowane przez podróżnych, którzy planują przekroczyć granicę w kierunku naszych zachodnich sąsiadów. Mimo wielu możliwości, jakie daje nam Internet, turyści bardzo chętnie korzystają z wymiany walut w kantorze stacjonarnym.

czytaj więcej >>
zamknij